Hjem

OFFENTLIGE DOKUMENTER

OG MATEMATIKKDIDAKTIKK

 

Her er et utvalg av dokumenter, bl.a. Kunnskaps-løftet, den nye Stortingsmeldingen (Meld.St 28), regjeringens realfagsatsning, Ludvigsenutvalgets rapporter, forskningsrapporter m.m.

 

K06 Læringsmål Tett på realfag NOU 2014:7 NOU 2015:8 Matematikk i norsk skole M For alle

Stortingsmelding 28 (2015-2016)

Lockhart's Lament

God undervisning

Kl.-samtale

Den ideelle læreplan

Skisse til ny læreplan

i matematikk

Høringsfrist 18.06.19