Hjem

OFFENTLIGE DOKUMENTER

OG MATEMATIKKDIDAKTIKK


Her er et utvalg av dokumenter, bl.a. Kunnskaps-løftet, den nye Stortingsmeldingen (Meld.St 28), regjeringens realfagsatsning, Ludvigsenutvalgets rapporter, forskningsrapporter m.m.


K06        Læringsmål     Tett på realfag    NOU 2014:7    NOU 2015:8  Matematikk i norsk skole   M For alle

     Stortingsmelding 28 (2015-2016)

Lockhart's Lament

God undervisning

Kl.-samtale

Den ideelle læreplan

Skisse til ny læreplan

       i matematikk

    Høringsfrist 18.06.19