1. Tallære og grunnleggende regning

1. TALLÆRE OG GRUNNLEGGENDE REGNING

Regnearter og regnerekkefølge

Addisjon og

subtraksjon

Multiplikasjon og divisjon

Ulike strategier:

- strekmultiplikasjon

- geometrisk multiplikasjon

- delingsdivisjon (chunking)

+ + gir +

+ - gir -

- + gir -

- - gir +

 

REGNEREKKEFØLGEN:

 

1. Parenteser

2. Potenser og røtter

3. Multiplikasjon og divisjon

4. Addisjon og subtraksjon

 

Dersom det er to likeverdige

regneoperasjoner etter

hverandre, skal de utføres

fra venstre mot høyre.

 

Tips fra Matematikkhjelperen: Divisjon med desimaltall mellom 0 og 1

Regnerekkefølgen

eksempel

 

Her fra "NRK Skole":

Klikk på bildet

 

Her fra "Khan Academy":

Klikk på bildet

Delelighets-

regler

Prefikser

Måleenheter

Målings- divisjon

Eksempel på "Chunking"

 

Klikk på bildet

Algebrakalkulator

CAS i GeoGebra

 

Introvideo 10 min.

Klikk på bildet

Reelle tall og imaginært tall

(4, 6 og 8 er også naturlige tall,

positive tall, heltall og partall)

Overslags-

regning

Faktorisering

mfm, sff

Faktorisering

mfm, sff

Fire regnearter

Test deg selv

Finn primtallene med Eratosthenes sil

(Klikk på bildet)

Partall og oddetall

Addisjon

Subtraksjon

Positive og negative tall

Multiplikasjon

Divisjon

Fordelingsdivisjon

med penger

Laget av: Thor-Erik Rødland

Klikk på bildet under, og

øv på gangetabellen

Prøve 1 Tall og tallregning (kan redigeres)

  • Fasit
  • Video
  • Oppg.

Test deg selv i

hele fagemnet

Nivå 8 Nivå 9 Nivå 10

Bestill tilgang til getSmart