10. Geometri - måling og beregninger

10. GEOMETRI - MÅLING OG BEREGNINGER

Prefikser

Måleenheter

Uttrykk for omkrets

Utforskningsoppgave

Omkrets av sirkel = π·d = 2πr

π ≈ 3,14

Areal av sirkel = π·r·r = πr2

π ≈ 3,14

Omkrets

Oppgaver

For lærer:

Areal

Oppgaver

For lærer:

Omkrets og areal

Oppgaver

For lærer:

Volum av 3D-figurer med

samme høyde og radius:

Halvkule + Kjegle = Sylinder

2/3 + 1/3 = 3/3

Overflateareal av kule = 4πr2

π ≈ 3,14

Volum av kule = 4πr3/3

π ≈ 3,14

Volum av 3D-figurer med

samme høyde og grunnflate:

Pyramide + Pyramide + Pyramide = Prisme

1/3 + 1/3 + 1/3 = 3/3

Geometrikort fra

getSmart

Kan du løse disse?

Bestill tilgang til getSmart