3. Prosent og promille

3. PROSENT OG PROMILLE

Prosent - Begreper

med forklaring

Prosentstaver

Elevaktivitet

Prosent

Oppgavehefte

Test deg selv i

hele fagemnet

Prøve 3 Prosent (kan redigeres)

  • Fasit
  • Video
  • Oppg.

Nivå 8 Nivå 9 Nivå 10

Bestill tilgang til getSmart