6. Likninger og ulikheter

6. LIKNINGER OG ULIKHETER

Løs likninger ved å tegne "Thinking Blocks"

(Singapore Model Method)

Hva er Thinking Blocks?

(Singapore Math)

2x + 3 = 8 + x

Hvor mange fyrstikker

er det i esken?

Likninger og likningssett

Refleksjonsoppg. av Stig C. Rønningen

"Hyttestien" - Problemløsningsoppg.

med figurtallformler og likninger

Likninger med flere ukjente

Bildeoppgaver

Hvor mye veier kaninen,

hunden og katten?

Likninger

Prøve 6 Likninger (kan redigeres)

Nivå 8 Nivå 9 Nivå 10

  • Fasit
  • Video
  • Oppg.

Test deg selv i

hele fagemnet

Bestill tilgang til getSmart