7 - 8. Excel, økonomi, statistikk og sannsynlighet

Personlig økonomi

Undervisningsopplegg

Forbrukerrådet

Personlig økonomi

Kalkulator basert på referansebudsjett

Statens institutt for forbruksforskning

Personlig økonomi

Undervisningsopplegg

LAMIS

 

- Jobb - Bil/sykkel

- Bolig - Møbler

- Fritidsbolig/båt/campingv

- Hobby-/sportsutstyr

Valutakurser

Statistikk - database

Spuriøse sammenhenger

Hefte Økonomi, statistikk og Excel

Eksamen 2009-2016

Diagrammer

Grafiske fremstillinger

Budsjett m diagram

Sentraltendens

Spredningsmål

Print ut millimeterpapir

Uten akser Med akser

Sannsynlighetsbegrepet

"Store talls lov"

VIDEO

Sannsynlighetsmodeller

Utfallsrom

VIDEO

Uniform sannsynlighet

Tegne utfall i tabell

VIDEO

Sannsynlighet

Eksamensoppg.

Bestill tilgang til getSmart