9. Geometri - begreper og egenskaper

9. GEOMETRI - BEGREPER OG EGENSKAPER

Vinkelsum i mangekanter

Diagonaler i mangekanter

Begrepsstruktur for

todimensjonale figurer

Vinkelsummen i

trekanter er 180o

Print ut koordinat-

system

Kvadratsetningene

og Pythagoras

Pythagoras

Oktaeder

Mangekant inndelt

i trekanter

Spill "Slagskip". Klikk på bildet for å få spillebrett

som kan printes ut (eller tegn i arbeidsboka)

Utforsk geometriske sammen-

henger i GeoGebra (dynamisk)

Prøve 9 Geometri (kan redigeres)

Nivå 9 Nivå 10

Bestill tilgang til getSmart