Årsabonnement på Triangel

Produkter for salg


Klikk på bildet for utskrifsvennlig informasjonsskriv

Pakkepris på Triangel ressursside og videolæreverket getSmart


Halv pris på nettsiden Triangel:


Skoleabonnement kr 1.600,-


Familieabonnement kr 400,-


Klikk deg inn på getSmart her:

Copyright Triangel MatematikkÅrsabonnement på Triangel


Skoleabonnement kr 3.200,-

for alle skolens lærere og elever/foresatte


Familieabonnement kr 799,-

for alle i familien

          Årsabonnement gir tilgang til følgende ressurser


  • Læringsmål komplett oversikt øverst på hver temaside


  • Prøver som tester alle mål (nederst på temasidene).

Prøvene er nivådifferensierte og kan i tilllegg redigeres i Word. Ved skoleabonnement får kun lærere tilgang til prøvene. Elevene får eget passord


  • Læringsressurser:

- Undervisningsopplegg som kan printes ut

          - Tradisjonelle oppgaver, refleksjonsoppgaver,"rike

             oppgaver" og faktaark

          - Utforskningsoppgaver (dynamiske) i GeoGebra; både

            3D-figurer og funksjoner

          - Maler i Excel

          - Maler i CAS (algebrakalkulator)

          - Ark til utprinting (tomme), bl.a. millimeterpapir med og uten

            akser, koordinatsystemer, tallinjer og isometrisk papir

          - Samling med alle tidligere gitte eksamener (med fasit/

            løsningsforslag)


  • Lenker til andre nettressurser, undervisningsvideoer, oppgavegeneratorer, skolerelaterte offentlige dokumenter m.m.


          Nettsiden kan integreres i skolens plattform eller hjemmeside.

          Be da om å få tilsendt ikon (blå trekant) det kan linkes til.