Årsabonnement på Videolæreverket getSmart

Produkter for salg

Pakkepris på Triangel ressursside og Videolæreverket getSmart


Skoleabonnement kr 3.200,-


Familieabonnement kr 799,-


Klikk deg inn på Triangel her:Kombinasjonen Triangel og getSmart har nok oppgaver og undervisningsopplegg til å dekke det treårige undervisningsløpet.


Ved bestilling av både Videolæreverket getSmart og Triangel, er getSmart integrert i nettsiden.
Copyright Triangel MatematikkTriangel Undersøkende matematikk

                     Organisasjonsnr: 916 981 163

                               Kontonr: 6580.27.17967

Årsabonnement på Videolæreverket       

                         getSmartSkoleabonnement for alle skolens lærere, elever og foresatte


- Stor skole kr 15.000,-


- Middels stor skole kr 10.000,-


- Liten skole (svært få elever) kr 5.000,-


Familieabonnement kr 1.500,-


          Årsabonnement gir tilgang til følgende ressurser


  • Videoer: komplett videosamling

- Dekker alle mål i læreplanen "Kunnskapsløftet", også den

  reviderte planen fra 2013

- Grundig forklaring i hver video, trinn for trinn og i dybden

- Forklaring av begreper

- Demonstrasjon med forklaring av hvordan man løser

  oppgaver i Excel og GeoGebra 

- Gjennomgang og forklaring av tidligere eksamensoppgaver

- Alle videoer er nivådifferensierte og merket med nivå-

  symboler, spilletid og hvilke læringsmål som dekkes

- Egner seg også for elever som tar forsert løp


  • Oppgaver:

- Dekker alle mål i læreplanen.

- Oppgavene er sortert under hver tilhørende video. Mange

  oppgaver per video.

- Oppgavene er nivådifferensierte

- Fasit til alle oppgaver

 

  • Test-deg-selv oppgavesamlinger til hvert hovedemne (øveprøver/kapittelprøver):

- Tester alle nivåer for alle mål

          - Fasit til alle oppgavesamlingene